Interview: Sjon Troudes

Vanuit mijn functie zeg ik vaak dat ik het financiële geweten van de organisatie ben. Als ik kijk naar mijn rol in het team, merk ik dat ik wel vaker als geweten optreed. Ik mag graag de grote lijnen bewaken, binnen onze eigen organisatie en in de samenwerking met onze opdrachtgevers. Als je kritisch naar de structuur van de organisatie blijft kijken en altijd een vinger aan de pols houdt, kun je heleboel bereiken. Pijnpunten op tijd signaleren en samen met collega‚Äôs en opdrachtgevers komen tot structurele oplossingen. Aan de andere kant kun je op die manier ook een hoop kansen en groeipotentie blootleggen. Als je daar tijdig en met overgave op kan inspelen, breng je hele mooie dingen teweeg. Die kritische blik is mijn sterke punt.

Als je tijdig en met overgave op kansen kan inspelen, breng je hele mooie dingen teweeg.

Ik ben erg ondernemend van geest. In mijn werk zie je dat heel erg terug in mijn manier van denken en handelen binnen de organisatie. Plannen vertalen naar concrete targets en deze duidelijk inzichtelijk maken, dat is mijn ding. In een bedrijf als Cendris moet je simpelweg vooruit blijven kijken om verder te komen. Je moet een beetje ondernemer zijn.