Operations Consultancy

Waarom werken bij Operations Consultancy

Operations Consultants zijn de helikopters van ons competence center. We vliegen boven de operatie en monitoren en begeleiden de verschillende projecten, maar ook de organisatie als geheel. We houden ons bezig met het optimaliseren van projecten en processen en zorgen voor een eenduidige structuur binnen de organisatie. Het is onze taak te zorgen voor een hoge mate van uniformiteit, en dat op alle fronten dezelfde visie wordt nagestreefd. Dat klinkt misschien nogal zakelijk en onpersoonlijk maar dit alles staat juist volledig in het teken van beleving, zowel voor onze opdrachtgevers als voor hun eindklant.

"We zorgen voor een hoge mate van uniformiteit, en dat op alle fronten dezelfde visie wordt nagestreefd"

We zijn nauw betrokken bij de operatie en werken constant aan innovatieve manieren om te verbeteren. Ook houden we ons bezig met de implementatie van grote, complexe klanttrajecten en het opzetten en tot in detail uitvoeren van verbeterprogramma's. We staan dus constant in contact met collega's uit alle lagen van het bedrijf en met verschillende opdrachtgevers. Samen zorgen we voor continue vooruitgang en mooie resultaten.

Je nieuwe collega's?

Jacqueline Bresser

Binnen Operations Consultancy ligt mijn specialisatie bij commerciële projecten. Het belangrijkste in mijn werk is dat je je steeds afvraagt, wie werken op dit project, waar ligt hun kracht en hoe kan ik het werk leuker maken? Wat mijn manier van werken verder kenmerkt is een creatieve manier van denken. Ik ben altijd op zoek naar die ene oplossing die sneller, goedkoper of leuker is. Daarvoor krijg ik hier veel vrijheid. Het eindresultaat, een tevreden opdrachgever, telt. Hoe en wanneer ik tot dat resultaat kom, is mijn eigen verantwoordelijkheid. Dat vertrouwen werkt erg prettig!

Ruud Pouw

Als leidinggevende binnen het Competence Center vind ik medewerkerontwikkeling één van de belangrijkste aspecten van het werk. Ik wil collega's uit mijn team de kans geven te groeien door ze vanuit hun kracht te laten werken. Daarvoor moet ik ze voldoende ruimte geven om hun eigen visie na te streven. Die visies komen vervolgens samen in de manier waarop we ons gezamenlijke doel nastreven: het creëren van een gestructureerde, uniforme en herkenbare beleving, waarbij de klant centraal staat. Door te blijven ontwikkelen en professionaliseren, blijven we kwaliteit garanderen voor onze opdrachtgever én de eindklant.