Content

Waarom werken bij Content

Team Content gelooft in het ontzorgen van onze collega's. Wij vinden dat de medewerker zich volledig moet kunnen focussen op de beleving van de klant, en niet als een robot kennis en informatie moet opsommen. Daarom faciliteren wij hierin door het bijhouden van een gestroomlijnd kennissysteem. We trainen onze medewerkers op het vinden van informatie, en niet op het van buiten leren van alle details. Het systeem levert het juiste antwoord, en onze collega kan zich richten op de communicatie met de klant. Dit doen we voornamelijk vanuit onze DialoogManager, het kloppend hart van onze eigen informatievoorziening, maar ook vanuit de kennisbank van opdrachtgevers.

"Het systeem levert het juiste antwoord, en onze collega kan zich richten op de communicatie met de klant"

Daarbij integreren we graag de belangrijkste drivers van de klanttevredenheid in de DialoogManager. Zo bieden we de medewerkers handvatten om de kernwaarden van de opdrachtgever toe te passen in het gesprek. Bij minder prettig nieuws reiken we bijvoorbeeld manieren aan om meer empatisch met de klant om te springen. Daarnaast zorgen we voor een constante feedbackloop, waarbij medewerkers verbetersuggesties kunnen plaatsen in de DialoogManager. Wij verwerken die vervolgens, passen de informatie aan en koppelen de feedback terug aan de opdrachtgever. Zo ontstaat een proces dat constant op een natuurlijke manier aan het groeien en ontwikkelen is door een stukje co-creatie met opdrachtgever én medewerkers. Ons team is dus het aanspreekpunt voor in- en externe opdrachtgevers op het gebied van informatievoorziening.

Je nieuwe collega's?

Stien Swart

Als onderdeel van de afdeling Content werk ik in een jong en dynamisch team. Superleuk, zeker omdat we met z'n allen zoveel verschillende projecten beheren. Geen dag is hier hetzelfde. Elke opdrachtgever vraagt namelijk om een andere aanpak, een heel eigen manier van werken. Dit is een mooie weergave van Cendris als bedrijf. Je merkt namelijk dat die dynamiek doorklinkt in de projecten zelf, waardoor geen afdeling gelijk is aan een ander. Ik vind het belangrijk om bij mijn werk te denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Jezelf ontplooien, ideeën bedenken en kijken hoe ver je komt. Gelukkig krijg ik daar alle ruimte voor, zodat ik kan blijven groeien!

Stephan van der Veen

Vanuit mijn functie ben ik veel bezig met de implementatie van nieuwe projecten. Ik help bij de schakeling naar de praktijk op het gebied van content, training en development. Ik vind het belangrijk een duidelijke stip aan de horizon te hebben; een punt om naartoe te werken. Binnen bepaalde kaders ben ik in mijn functie vrij om zelf de weg daar naartoe te bepalen. Dat spreekt mij enorm aan! Vanuit eigen ervaring neem ik pragmatisch denken en een doelgerichte aanpak mee, die ik Bij Cendris kwijt kan in een meer dynamische werkomgeving. Efficiënt een helder doel nastreven op een creatieve manier dus!